Diagnostiske undersøgelser

Pompes sygdom er en sjælden sygdom med tegn og symptomer, som ligner mange andre sygdomme.

Der er derfor en risiko for at Pompes sygdom kan bliver overset indtil mere almindelige sygdomme er blevet udelukket. Resultatet af forsinket diagnostik kan være skadelig og endda livstruende.

Hos spædbørn er tidlig diagnose særlig vigtig, da død typisk forekommer inden for det første leveår uden behandling. En retrospektiv analyse Kishnani PS, Hwu W-L, Mandel H, Nicolino M, Yong F, Corzo D. A retrospective, multinational, multicenter study on the natural history of infantile-onset Pompe disease. J Pediatr 2006; 148:671-676. af spædbørn med Pompes sygdom påviste en forskel på 2,7 måneder mellem den gennemsnitlige alder for symptomdebut og diagnose.

En nylig analyse af data fra Pompe Registeret viste diagnostiske forsinkelser hos spædbørn, børn og unge/voksne. Hos spædbørn, som havde symptomstart i de første 12 levemåneder og udviste kardiomyopati (dvs. klassisk infantil Pompes sygdom), var den gennemsnitlige diagnostiske forsinkelse 1,4 måneder. For patienter med debut over 12-års alderen var den gennemsnitlige diagnostiske forsinkelse 6 år. De længste diagnostiske forsinkelser var i gennemsnit 12,6 år. Her var det specielt patienterne uden kardiomyopati med symptomdebut i de første 12 levemåneder samt patienter med symptomdebut fra 12 måneder til 12 års alderen der var særligt svære at diagnostisere Kishnani PS, Amartino HM, Lindberg C, Miller TM, Wilson A, Keutzer J; Pompe Registry Boards of Advisors. Timing of diagnosis of patients with Pompe disease: data from the Pompe registry. Am J Med Genet A. 2013;161A(10):2431-43. .
Der er derfor behov for tidligere diagnose på tværs af hele spektret af Pompes sygdom for at hjælpe med at optimere behandlingsrespons.

Diagnostisk forsinkelse Kishnani PS, Amartino HM, Lindberg C, Miller TM, Wilson A, Keutzer J; Pompe Registry Boards of Advisors. Timing of diagnosis of patients with Pompe disease: data from the Pompe registry. Am J Med Genet A. 2013;161A(10):2431-43. hos spædbørn, børn og unge/voksne med Pompes sygdom

Diagnostic delay in infants, children and adolescents/adults with Pompe disease

 

Diagnostic delay in infants, children and adolescents/adults with Pompe disease 2

Adapted from Kishnani et al,  2013 Kishnani PS, Amartino HM, Lindberg C, Miller TM, Wilson A, Keutzer J; Pompe Registry Boards of Advisors. Timing of diagnosis of patients with Pompe disease: data from the Pompe registry. Am J Med Genet A. 2013;161A(10):2431-43.

Udredning

Selvom den kliniske udredning kan variere før end en endelig Pompe diagnose kan stilles, ser processen generelt sådan ud:

  • Klinisk evaluering af de forekommende symptomer af en læge
  • Henvisning til en specialist for yderligere kliniske undersøgelser, herunder laboratorietest

Endelig diagnose

Pompes sygdom diagnosticeres ved en fuldstændig mangel på eller markant reduktion af sur alfa-glukosidaseaktiviteten (GAA Zhang H, Kallwass H, Young SP, et al. Comparison of maltose and acarbose as inhibitors of maltase-glucoamylase activity in assaying acid alpha-glucosidase activity in dried blood spots for the diagnosis of infantile Pompe disease. Genet med 2006; 8:302-306. --- Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281. ). Resterende GAA-aktivitet hos Pompe-patienter kan være lige fra under 1 % (generelt hos spædbørn) helt op til 30 % af gennemsnitlige normale niveauer van der Ploeg AT, Reuser AJ. Pompe’s disease. Lancet. 2008;372(9646):1342-53. . Pompes sygdom kan også diagnosticeres ved en mutationsanalyse for at bekræfte tilstedeværelsen af to mutationer i GAA-genet. (se afsnittet Genetik).

Historisk set har GAA-enzymanalysen været udført ved hjælp af dyrkede fibroblaster fra en hudbiopsi.15,16 Imidlertid tager det ca. 6 uger at opnå resultater. Denne lange svartid er uhensigtsmæssig , især hos spædbørn med hurtigt fremadskridende sygdom. Brugen af blodprøver, herunder Dry Blood Spot test (DBS/tørrede blodpletter), er således ved at blive standard praksis. Blodprøvetagning til undersøgelse for Pompes sygdom kan normalt give resultater inden for blot nogle få døgn Zhang H, Kallwass H, Young SP, et al. Comparison of maltose and acarbose as inhibitors of maltase-glucoamylase activity in assaying acid alpha-glucosidase activity in dried blood spots for the diagnosis of infantile Pompe disease. Genet med 2006; 8:302-306.--- Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281. . Hvis der er nedsat GAA-enzymaktivitet, bør dette bekræftes ved at gentage undersøgelsen eller ved GAA-mutationsanalyse American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM). Diagnostic criteria for late-onset (childhood and adult) Pompe disease. Muscle Nerve. 2009;40:149-60. .

Selvom muskelbiopsier giver mulighed for at undersøge GAA-aktivitet, foretrækkes de normalt ikke. Dette skyldes, at de er invasive og indebærer en risiko for både falsk-positive svar og falsk-negative svar. Muskelbiopsier kan være nyttige til histologisk evaluering, men det er vigtigt at bemærke, at glykogenindholdet kan variere meget i forskellige muskler, så tilsyneladende normale biopsier udelukker ikke Pompes sygdom Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al for The Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281. . En diagnose af Pompes sygdom skal altid bekræftes ved fravær eller reduktion af GAA-aktivitet eller ved genetisk analyse.