Mutationer

Pompes sygdom er en arvelig sygdom forårsaget af en mutation af sur-alfaglukosidase-genet (acid alpha-glucosidase, GAA), som er knyttet til den lange arm af kromosom 17 (placering 17q25.2-q25.3).

Som en autosomal recessiv lidelse forekommer Pompes sygdom kun, når et individ arver to mutante alleller, en fra hver forælder. De fleste patienter er sammensatte (compound) heterozygote, dvs. at de har arvet to forskellige mutationer. Hidtil er der identificeret 500 distinkte GAA-mutationer, om end ikke alle betragtes som patogene. Der rapporteres fortsat om nye GAA-mutationer, og Pompe-centeret ved Erasmus Universitet (Rotterdam) har et ajourført katalog.

Genotype-fænotype-korrelationer

Generelt er der manglende viden om geno-fænotyper og der kan forekomme betydelige kliniske forskelle mellem patienter med lignende eller identiske mutationer. Én undtagelse er tilstedeværelsen af to nulmutationer, som medfører et fuldstændigt fravær af GAA-enzymaktivitet. Denne genotype medfører en meget tidlig debut og hurtig progression af sygdommen hos spædbørn. Der er dog brug for flere studier for bedre at kunne forstå genotype-fænotype-forholdene Hirschhorn R, Reuser AJ. Glycogen Storage Disease Type II: Acid α-Glucosidase (Acid Maltase) Deficiency. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G., eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. OMMBID. . Progressionen af Pompes sygdom varierer i høj grad og kan være uforudsigelig, især hos patienter, som er ældre, når symptomerne debuterer. Der er stadig meget at lære om sygdommens molekylære patologi og de faktorer, såvel genetiske som miljømæssige, der kan påvirke forløbet.

Mutationsanalyse

Selvom mutationsanalysen ikke nødvendigvis forudsiger sygdomsudfaldet, er den alligevel et vigtigt værktøj, som kan hjælpe med at bekræfte diagnosen og bistå ved familieudredning og prænatal diagnostik.